ഒരാള്‍ക്ക് ആറ് ചിത്രങ്ങള്‍ വരെ അയക്കാം. അയക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് ,അഡ്രെസ്സ് ,ഫോട്ടോ ലൊക്കേഷൻ ,തിയ്യതി ,മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ സഹിതം eveningkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കണം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 9744712712
" />
Headlines