ബുധനാഴ്ച്ച വരെ മദ്യവില്‍പ്പന നിരോധിച്ചു

ബുധനാഴ്ച്ച വരെ മദ്യവില്‍പ്പന നിരോധിച്ചു

August 19, 2018 0 By Editor

ആലപ്പുഴ: വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതി രൂക്ഷമായ ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ബുധനാഴ്ചവരെ മദ്യവില്‍പ്പന നിരോധിച്ചു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പില്‍ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗവും വിപണനവും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുകയും , പൊതുസമാധാനത്തിന് വലിയ തോതില്‍ ഭംഗം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ അബ്കാരി ആക്ട് 54 വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി.