ആലപ്പുഴയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് യുഡിഎഫ് ഹര്‍ത്താല്‍

ആലപ്പുഴയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് യുഡിഎഫ് ഹര്‍ത്താല്‍

July 31, 2018 0 By Editor

ആലപ്പുഴ : ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് യു.ഡി.എഫിന്റെ തീരദേശ ഹര്‍ത്താല്‍. തീരദേശത്തോടുള്ള സര്‍ക്കാറിന്റെ അവഗണനയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹര്‍ത്താല്‍.