മലപ്പുറം: കാലിക്കട്ട് സര്‍വകലാശാലയക്കു കീഴിലെ കോളേജ് യൂണിയന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി എംഎസ്എഫ്-യുഡിഎസ്എഫ് മുന്നണി നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. 79 യുയുസി മാരുമായി എംഎസ്എഫ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായതായി ഭാരവാഹികള്‍ പറഞ്ഞു. ജില്ലയില്‍ എംഎസ്എഫ് തനിച്ച് നാല്‍പതിലധികം കോളജുകളില്‍ യൂണിയന്‍ ഭരണം നേടി. മുന്നണിയായി 15ലധികം കോളജുകളിലും ഭരണത്തിലെത്തിയതായും ഭാരവാഹികള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം കാലിക്കട്ട് സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴില്‍ 190 കോളജുകളില്‍ 140 ലും എസ്എഫ്‌ഐ ചരിത്രവിജയം നേടയതായി ഭാരവാഹികള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തില്‍ നിന്നും യുയുസിമാരുടെ...
" />
Headlines