ജീവകം എ, സി, കെ. എന്നിവയാല്‍ സമ്പുഷ്ടമായ കാപ്‌സിക്കത്തില്‍ കരോട്ടിനോയ്ഡുകള്‍, ഭക്ഷ്യനാരുകള്‍ എന്നിവയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദ്രോഗ ഭീഷണി കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഫൊലേറ്റും ജീവകം ബി.6ഉം ഇതിലുണ്ട്. കാപ്‌സിക്കത്തിലുള്ള ജീവകം എ കാഴ്ചശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലൂട്ടിന്‍ എന്ന കരോട്ടിനോയ്ഡ് പ്രായാധിക്യത്താലുണ്ടാകുന്ന നേത്രക്ഷയത്തെ പ്രതിരോധിക്കും. ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ ബീറ്റാ കരോട്ടിനും ജീവകം സി.യും ഉള്ളതിനാല്‍ തിമിരം അകറ്റും. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവും കാപ്‌സിക്കത്തിനുണ്ട്. നിരോക്‌സീകാരികളുടെ കലവറയായതിനാല്‍ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കും. ചുവന്ന കാപ്‌സിക്കം ലൈകോപീന്‍ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഇതിന് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണ്....
" />
Headlines