ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡീസല്‍ കാറുകളുടെ നികുതി രണ്ട് ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സൗഹാര്‍ദമായ വാഹനനയം പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായാണ് ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി ഉയര്‍ത്താന്‍ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നീക്കം നടത്തുന്നത്. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി കുറക്കാനും ശിപാര്‍ശ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകീകൃത നികുതിയായ ജി.എസ്.ടി നിലവില്‍ വന്നതിന് ശേഷം ഡീസല്‍ കാറുകള്‍ക്കും പെട്രോള്‍ കാറുകള്‍ക്കും ഒരേ നികുതിയാണ് ചുമത്തുന്നത്. വാഹനത്തിെന്റ എന്‍ജിന്‍ കപ്പാസിറ്റിക്കും നീളത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് നികുതിയില്‍ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. നിലവില്‍ നാല് മീറ്ററില്‍ താഴെയുള്ള 1.5 ലിറ്ററില്‍ താഴെ എന്‍ജിന്‍...
" />
Headlines