കോട്ടയം: രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരോട് പോരാടാനുള്ള കരുത്ത് തനിക്കില്ലെന്ന് നോവലിസ്റ്റ് എസ് ഹരീഷ്. ഇവിടുത്തെ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയില്‍ കുടുങ്ങി ജീവിതം കളയാനും തയ്യാറല്ലെന്നും എഴുത്ത് തുടരുമെന്നും മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തില്‍ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്ന നോവല്‍ ‘ മീശ’ മൂന്ന് ലക്കം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പം മുതല്‍ മനസില്‍ കിടന്നതും ഉദ്ദേശം അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലവുമാണത്. എന്നാല്‍ നോവലില്‍ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടര്‍ത്തിയെടുത്ത് ചിലര്‍ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കത്തില്‍...
" />
Headlines