ആലപ്പുഴ: പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ നാശം സംഭവിച്ച കുട്ടനാട്ടിലെ വീടുകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ശുചീകരിക്കാനുള്ള ബൃഹദ്യജ്ഞത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ജില്ലയ്ക്കു പുറത്തുനിന്നും ആയിരങ്ങള്‍ ഇന്നെത്തും.സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന 60,000 ആളുകളാണ് ഇന്ന് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി കൈകോര്‍ക്കുന്നത്. ഇവര്‍ക്കുള്ള ചുമതലകള്‍ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലാണന്ന് ഇതിനകം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൈനകരിയില്‍ കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളിയുടെ വീട് ശുചീകരിച്ചു കൊണ്ട് മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. കുട്ടനാട്ടിലെ 16 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 226...
" />
Headlines