കൊളത്തൂര്‍: സ്‌കൂള്‍ പരിസരത്തെ കടയില്‍നിന്നു വാങ്ങിയ പുളിയച്ചാറില്‍ ജീവനുള്ള പുഴുക്കള്‍. സമീപവാസി അഞ്ചു പാക്കറ്റുകളാണ് വാങ്ങിയത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
" />
Headlines