ഭോപാല്‍ : സ്‌കൂളുകളില്‍ ഹാജര്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ ‘യെസ് മാം’ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുന്ന രീതി ഉപേക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങി മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ രാജ്യസ്‌നേഹം വളര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി ‘യെസ് മാം’ എന്നതിന് പകരം ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയണമെന്ന് ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ സത്‌ന ജില്ലയിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. യെസ് മാം, യെസ് സര്‍ പോലുള്ള പ്രയോഗം കുട്ടികളില്‍ രാജ്യ സ്‌നേഹം വളര്‍ത്തില്ലെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു....
" />
New
free vector