വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ പാട നീക്കിയ പാല്‍ : അരലിറ്റര്‍ സ്‌ട്രോബെറി : ഒരു കപ്പ് ഓട്‌സ് : അരക്കപ്പ് കട്ടിയില്ലാത്ത തൈര് :ഒരു കപ്പ് ചണവിത്ത് – കാല്‍ക്കപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം മേല്‍പറഞ്ഞ സാധനങ്ങള്‍ എല്ലാം കൂടി മിക്‌സിയിലടിച്ച് കപ്പിലേക്ക് പകര്‍ന്നെടുക്കുക. ഈ ഷെയ്ക്ക് ഏതു സമയത്തും കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
" />
Headlines