ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് റേഷന്‍കടയില്‍ നിന്നും കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന ഉത്തരവിറങ്ങി. താമസം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് മാറുന്ന രീതി നിര്‍ത്തലാക്കുന്നതിനാല്‍ ആധാര്‍ അധിഷ്ഠിത പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ ഇനിമുതല്‍ വാങ്ങാം. പുതിയ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി. തിലോത്തമന്‍ നിയമസഭയില്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്ഷ്യഭദ്രതാനിയമം അനുസരിച്ച് റേഷന്‍ കടകളില്‍ ഇപോസ് സംവിധാനമൊരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ കാര്‍ഡുടമ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഏത് കടയില്‍നിന്നും സാധനങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്....
" />
Headlines