കല്‍പ്പറ്റ: തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററുടെ ഓഫീസില്‍ ഐടി പ്രൊഫഷണല്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികകളില്‍ കരാരടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനത്തിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യതഐടി പ്രൊഫഷണല്‍ ഡിഗ്രിയും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നുള്ള പിജിഡിസിഎയും. എംഎസ്സി കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/എംസിഎക്കാര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഡാറ്റ ബെയ്‌സ് അഡിമിനിസ്‌ട്രേഷനില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. കംപ്യൂട്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍: ഡിഗ്രിയും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നുള്ള പിജിഡിസിഎയും. എംജിഎന്‍ആര്‍ഇജിഎയില്‍ ഡിഇഒ ആയി മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ 10ന് വൈകുന്നേരം നാലിനു മുന്പ് ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം...
" />