തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വാര്ഷികാഘോഷത്തില്‍ മുഖ്യാതിഥിയായി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.തൃശൂര്‍ സബ് കളകടര്‍ ഡോ.രെനു രാജു ഐ.എ.എസ്.തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ.എം എ ആണ്ട്രൂസ് ചെസ്റ്റ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ.ഷഹന ഖാദര്‍,മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ.ശോഭന എന്നിവര്‍ സമീപം
" />
New
free vector