ന്യൂഡല്‍ഹി: 2017-18 വിളവര്‍ഷത്തില്‍ ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി എന്നിവയുടെ ഉല്‍പ്പാദനം ഇടിഞ്ഞുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജൂണ്‍ 30ന് അവസാനിച്ച വിളവര്‍ഷം സംബന്ധിച്ച് കാര്‍ഷിക മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2017-18 വിളവര്‍ഷത്തില്‍ ഏകദേശം 22 മില്യണ്‍ ടണ്‍ ഉള്ളിയാണ് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മൂന്നാം അഡ്വാന്‍സ് എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ പറയുന്നു. 201617 വിളവര്‍ഷത്തില്‍ 22.4 മില്യണ്‍ ടണ്‍ ഉള്ളിയായിരുന്നു ഉല്‍പാദിപ്പിച്ചത്. 2016-17ല്‍ 48.6 മില്യണ്‍ ടണ്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത്തവണ 48.5 മില്യണ്‍ ടണ്ണിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 20.7 മില്യണ്‍...
" />