കൊച്ചി: മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുപോകാന്‍ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച സമയപരിധി അവസാനിച്ചു.Continue Reading

കൊച്ചി: സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊളിക്കുന്ന മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഒഴിയാന്‍ സമയംContinue Reading

സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കാന്‍ നടപടി തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിContinue Reading