സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ജൂറിക്കെതിരെ വിമർശനം. ഇന്ദ്രൻസിനും ഹോംContinue Reading

കൊടക്കമ്പി’ എന്ന വിളിപ്പേരിന്റെ വിഷമത്തില്‍ നിന്ന് സന്തോഷമാക്കി മാറ്റിയതിന്റെ കഥ തുറന്നു പറയുകയാണ്Continue Reading