എം.ഡി.എം.എയിലും മായം; അളവ് കൂട്ടാൻ ലഹരിമാഫിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ്

മാരകമയക്കുമരുന്നായ എം.ഡി.എം.എയുടെ ഉപയോഗം സംസ്ഥാനത്ത് ഭയാനകമായ അളവിൽ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസ് പരിശോധനയിലും മറ്റുമായിContinue Reading

കാരംസ് ക്ലബിന്‍റെ മറവില്‍ എംഡിഎംഎ; സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി വിൽപന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണി പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് എംഡിഎംഎ വിൽപന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിContinue Reading