കോഴിക്കോട്: പലഹാരത്തിൽ കല്ലുകടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പുത്തരിയിൽ കല്ലുകടിയെന്ന പ്രയോഗവും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില്ലുകടിയെന്നത്Continue Reading

കോവിഡ് 19 രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള പാല്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട് നിര്‍ത്തിവെച്ചു.Continue Reading