സിസ്റ്റർ അഭയ കേസ് പ്രതികൾക്ക് വിചാരണക്കോടതി നല്‍കിയ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യംContinue Reading

രാജ്യത്ത് കൊറോണ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ച്Continue Reading

മഴക്കാലമായത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പാമ്പ് ശല്യം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റോഡിലും പറമ്പിലും നിരന്തമായി പാമ്പുകൾContinue Reading