ദേശീയ പതാക തലകീഴായി ഉയർത്തി,മന്ത്രി സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു/ ടെലിവിഷൻ ദൃശ്യം കാസർകോട്: റിപ്പബ്ലിക്Continue Reading