കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണം അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ സ്പ്രിങ്‍ലറിനു നല്‍കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുംContinue Reading

കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ കമ്പനിയായ സ്പ്രിം​ഗ്ള​ര്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​യContinue Reading

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണം അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ സ്പ്രിങ്‍ലറിനു നല്‍കിയതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍Continue Reading