കണ്ണൂർ; ജില്ലാപഞ്ചായത്തും മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളും സംയുക്തമായി ആഗസ്റ്റ്Continue Reading

കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് ബീച്ച്‌ ലോക പരിസ്ഥിതിഭൂപടത്തിലേക്ക്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദബീച്ചുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന രാജ്യാന്തര ബ്ലൂContinue Reading