കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിലെ മുന്‍നിര ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളായ വി കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍Continue Reading

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ശ്യംഖലകളിലൊന്നായ വോഡഫോണ്‍ കേരളത്തില്‍ വോള്‍ട്ടി സേവനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു.Continue Reading