കേരളത്തില്‍ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്തു വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലും കോന്നിയിലുംContinue Reading

വട്ടിയൂ‍ർക്കാവ്: ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാ‍ർത്ഥിContinue Reading