അനുമതിയില്ലാതെ ഖത്തറില്‍ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം

അനുമതിയില്ലാതെ ഖത്തറില്‍ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം

September 5, 2018 0 By Editor

ദോഹ: വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് തൊഴിലുടമയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഖത്തറില്‍ നിന്ന് ഇനി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഖത്തര്‍ റെസിഡന്‍സി നിയമത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുമ്പത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും ഖത്തര്‍ വിട്ടു പോകണമെങ്കില്‍ അവരുടെ തൊഴിലുടമയുടെ അനുമതി വേണമായിരുന്നു. പുതിയ നിയമനുസരിച്ച് അത്തരത്തിലൊരു അനുമതിയുടെയും ആവശ്യമില്ല. ഖത്തറിന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തെ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലേബര്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (ഐ എല്‍ ഒ ) സ്വാഗതം ചെയ്തു.

തൊഴില്‍ നിയമത്തിന് പുറത്തുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്കും തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും.