ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ സൗജന്യമാക്കി എച്ച്‌.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക്


, | Published: 01:34 PM, November 07, 2017

IMG

ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാടുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി എച്ച്‌.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക്. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടോ ശമ്പള അക്കൗണ്ടോ ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് ഓണ്‍ലൈനായുള്ള റിയല്‍ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റില്‍മെന്റ് (ആര്‍.ടി.ജി.എസ്.), നാഷണല്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് ഫണ്ട് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ (നെഫ്റ്റ്) എന്നിവ സൗജന്യമാക്കി. ആര്‍.ടി.ജി.എസ്., നെഫ്റ്റ് ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള നിരക്കുകള്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞു. എന്‍.ആര്‍.ഐ. അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും സൗജന്യം ബാധകമാണ്. നവംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് ഇത്. അതേസമയം, ചെക്ക് ഇടപാടുകള്‍ക്ക് അടുത്ത മാസം മുതല്‍ ചെലവേറും.അക്കൗണ്ടില്‍ ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ചെക്ക് മടങ്ങിയാല്‍ ഓരോ ചെക്കിനും 500 രൂപ വീതം പിഴ ചുമത്തും. നേരത്തെ ഇത് 350 രൂപയായിരുന്നു.