മട്ടന്നൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ നിയമനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. അടുത്ത മാസത്തോടെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള മുഴുവന്‍ നിയമനങ്ങളും പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാണ് ശ്രമം. വിമാനത്താവള കമ്പനിയായ കിയാലിന് ആവശ്യമായ നിയമനങ്ങള്‍ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നു. 130 ഓളം പേരെയാണ് കിയാലിലേക്ക് നിയമിച്ചത്. എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഫയര്‍‌സ്റ്റേഷന്‍, എയര്‍പോര്‍ട്ട് സെക്യൂരിറ്റി, എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഓപ്പറേഷന്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത്. ഇതില്‍ 600 പേരെ ഇനിയും നിയമിക്കും. ഏജന്‍സിവഴിയാണ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തി നിയമിക്കുന്നത്. എയര്‍ ഇന്ത്യയും...
" />
Headlines