തിരുവനന്തപുരം: ചൊവ്വാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന എംബിബിഎസ്-ബിഡിഎസ് സ്‌പോട് അഡ്മിഷന്‍ മാറ്റി. സെപ്റ്റംബര്‍ നാല്, അഞ്ച് തീയതികളിലേക്കാണ് സ്‌പോട് അഡ്മിഷന്‍ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
" />
Headlines