മുംബൈ: ദേശീയ പാതകളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിനനുസരിച് മാത്രം ടോള്‍ നല്‍കുന്ന സംവിധാനം വരുന്നു. ‘ജിയോ ഫെന്‍സിങ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തില്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എത്ര കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കി അതിനു മാത്രം ടോള്‍ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നാഷണല്‍ ഹൈവേ അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പൈലറ്റ് പദ്ധതിയായി രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഡല്‍ഹി – മുംബൈ പാതയില്‍ നടപ്പാക്കുകയാണ്. ജിപിഎസ് അല്ലെങ്കില്‍ റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്‍സി ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലാണ് ജിയോ ഫെന്‍സിങ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഒരു വാഹനം ദേശീയ പാതയില്‍...
" />
free vector