ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം വിസ്മയത്തോടെ നോക്കുന്ന താരമാണ് മോഹൻലാൽ. മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വകാര്യContinue Reading

ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി രാജ്യം. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽContinue Reading

ആധുനീക കാലഘട്ടത്തിൽ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ശ്രീ. കേശവേന്ദ്രകുമാർ ഐ.എ.എസ്, വർക്കല ഗവണ്മെന്റ്Continue Reading